simpelweg gezegd: bij ilionx zetten we jouw ontwikkeling centraal

Bij ilionx is ons doel eenvoudig: jou als IT-professional helpen om expert te worden, te zijn en jouw expertise te delen. We zetten complex om naar helder en menselijk, altijd met het oog op vooruitgang en resultaten.

We stellen vragen, versimpelen processen en leren van onze klanten om tot concrete oplossingen te komen. Met durf en vernieuwing zetten we stappen vooruit en dit doen we samen, in een omgeving waar jij de vrijheid krijgt om te experimenteren en te groeien.

Dus of je nu net begint of al een doorgewinterde expert bent. Wij bieden je de tools, jij creëert de toekomst.

waar jij bij ilionx op kunt rekenen

groei en ontwikkelingWe bieden een stimulerend speelveld voor groei en plezier. Met een veelzijdig palet aan klanten en projecten, in de voorhoede van technologische, organisatie- en marktontwikkelingen. Hoe lijkt jou dat?

werk met impactWil jij een rol van betekenis spelen, voor onze klant en voor ons bedrijf? We geven je veel verantwoordelijkheid, waardoor je zichtbaar bent, jouw resultaat elke dag ziet en jouw stempel kunt zetten.

een sterke teamcultuurZonder hiërarchie en met veel plezier samenwerken? Met onze lokale vestigingen zijn we klein genoeg om elkaar goed te kennen, maar ook groot genoeg voor mooie projecten, kansen en opleidingen.

Over ons

onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven richting aan ons dagelijks gedrag, en aan de manier waarop we met elkaar en met onze klanten omgaan. We vatten ze samen in drie werkwoorden en opgeteld vormen deze kernwaarden de basis voor het waarmaken van onze merkbelofte: experts in eenvoud.

Verhelderen staat aan de basis van onze merkbelofte. Complexe zaken eenvoudig maken begint bij het verhelderen daarvan. En om dat te kunnen doen moeten we de complexiteit eerst doorgronden.

Verhelderen staat aan de basis van onze merkbelofte. Complexe zaken eenvoudig maken begint bij het verhelderen daarvan. En om dat te kunnen doen moeten we de complexiteit eerst doorgronden. We gaan altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Dat begint met goed luisteren, vragen en dóórvragen, op basis van een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Zowel intern als extern, richting onze klanten en partners.

Pas als de essentie helder is kunnen we complexe zaken duiden en vereenvoudigen. Uitgelegd in heldere taal, toegepast in concrete oplossingen om mensen met plezier te laten werken.

Verbinden begint met aandacht voor elkaar en het creëren van een plezierige werkomgeving waar je jezelf kan zijn. Een omgeving waarin persoonlijke én professionele groei wordt gestimuleerd, zodat mensen zich ook voor de lange termijn willen verbinden aan ilionx.

Verbinden gaat ook over het delen van kennis en ervaring. Door als vakgenoten bij elkaar te komen en kennis uit te wisselen. Niet alleen binnen ilionx, maar ook met en tussen onze klanten onderling. We investeren in langetermijnrelaties. Door proactief mee te denken en door kritisch te zijn als dat nodig is.

Om echt te kunnen verbinden moet je je eerst in de ander verdiepen. Met oprechte aandacht en de bereidheid om te delen: ervaring, kennis, succes én plezier. Zo ontstaat gezamenlijke groei.

Vernieuwen gaat over ontwikkelen, innoveren, veranderen en groeien. Daarvoor is lef en durf nodig. Lef om te doen en durf om vaste kaders te doorbreken en uit je comfortzone te stappen.

Dat kan niet zonder fouten te maken. Maar door te leren van fouten, stimuleren we elkaar om te blijven ontwikkelen. Als experts investeren wij continu in kennis en ontwikkeling. Die kennis zetten we in om te inspireren.

Onze klanten mogen erop rekenen dat we ze meenemen in relevante nieuwe ontwikkelingen om hen vooruit te brengen. Daarin bieden we ondersteuning, maar dagen we ook uit om keuzes te maken voor de lange termijn.

oog voor de wereld om ons heen

duurzaamheid

ilionx gaat voor IT met impact: op de wereld om ons heen en de ontwikkeling van onze collega’s. Sinds 5 jaar zijn we op volle kracht bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Onze afdeling Duurzaam ilionx neemt hierin het voortouw, gesterkt door een team van ambassadeurs op onze vestigingen. Ook jij kan je hierbij aansluiten! Samen werken we aan klimaat, diversiteit en inclusie, vitaliteit en impact op de lokale gemeenschap.

JINC

JINC Sinds 2022 zetten we ons in voor het landelijke initiatief JINC, dat zich inzet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. Collega’s krijgen ieder jaar uren beschikbaar om langs te gaan op scholen en training te geven in sollicitatie- of digitale vaardigheden. Regelmatig zijn scholieren op onze kantoren voor snuffelstages. Zo dragen we een steentje bij aan de ontwikkeling van jongeren die misschien niet dezelfde kansen hebben als jij en ik. Tegelijkertijd is dit een verrijkende ervaring voor collega’s zelf.

Female ilionx

We organiseren het hele jaar door trainingen, workshops en open gesprekken over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Al onze collega’s die zich als vrouw identificeren kunnen zich aansluiten bij female ilionx, ons interne netwerk voor en door vrouwen. Je kunt rekenen op inspirerende activiteiten, netwerkmogelijkheden en een platform vol vrouwen die elkaar steunen en coachen.

Fonds Gehandicaptensport

ilionx is trotse hoofdsponsor van Fonds Gehandicaptensport: een initiatief met als doel sporten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Onze collega’s dragen bij door Salesforce te implementeren en een applicatie te bouwen voor sporters die een maatje zoeken. Ook kan je bijdragen aan sponsorinitiatieven we vanuit onze vestigingen opzetten, zoals een sporttoernooi voor mensen met een mentale of fysieke beperking.

mentaal en fysiek fit

Samen werken we aan duurzame inzetbaarheid. Door samen te sporten stimuleren we fysieke gezondheid. Maar ook hebben we aandacht voor jouw mentale welzijn en ontwikkeling. Via onze eigen ilionx Academy kunnen collega’s coachingstrajecten en opleidingen volgen. Daarnaast stellen we onafhankelijk advies en hulp beschikbaar via Zorg van de Zaak.

Techionista

We werken samen met opleidingsinstituut Techionista dat talentvolle vrouwen omschoolt naar een baan in de IT. Vrouwen kunnen kosteloos een opleiding Data & AI kunnen volgen, waarna ze baangarantie hebben bij ilionx. Hiermee willen we vrouwen een kickstart geven in de wereld van IT, en tegelijk de man-vrouw verhouding bij ilionx gelijker trekken. Win-win!